• nom scientífic : Quercus robur
  • català : .............. roure
  • occità : .............. roire, casse, cassan
  • euskara : ............ haritz
  • castellà : ............ roble, robre
  • francès : ............ chêne rouvre
  • esperanto : ......... kverko
El bastó adreça el plançó,
però el roure no.
Un cop de destral
no fa caure un roure.
El roure va deixar morir
la seva mare de fred.

PATRÒNIMS LLENGUA COMENTARIS

Blacas, Blachas

Occ.

Nom occità del roure martinenc

Blaquières, La Blaquière, Blaquisse

Occ.

topònim (Llenguadoc) = lloc plantat

Cassagne(s)

Cat./Occ.

topònim = lloc plantat

Cassaigneau

Occ. franco-provençal

topònim = lloc plantat

Cassan, Caissan, Cassany, Cassas, De Cassan

Occ./Cat.

topònim (Llemosí) = lloc plantat

Cassat

Occ.

Orígen cèltic

Casse, Cassé, Cassignol

Occ.

 

Casso, Cassou, Cassu

Occ.

Gascunya

Cassy

Occ.

 

Chagnat

F.

topònim = lloc plantat

Chagnon

F.

topònim = lloc plantat

Chaîneux

F.

topònim = lloc plantat

Chanet, Chanez, Chanex, Chanoz

Occ. franco-povençal

topònim (Suïssa) = lloc plantat

Chapartegui, Chaparteguy

Eusk.

Quercus coccifera: Coscoll/Garric topònim = lloc plantat

Chassagnac, Chassagne, Chassagnot, Chassignet

Occ.

topònim = lloc plantat

Chassaing, Chassan

Occ.

topònim (llemosí)

Chêne

F.

 

Chênebenoit

F.

Lloc anomenat segons un arbre remarcable.
(el roure d'en Benet)

Chéné, Chénet

F.

topònim = lloc plantat

Chênais, Chênay, Chesnay

F.

topònim = lloc plantat

Chêneau, Chêneau(lt/d)

F.

 

Chénoz, Chênoz, Chesnot

F.

 

Dąbrowski

Polonès

pron. "Dombrovski"
Topònim = lloc plantat (roureda)
la final -ski indica la pocedència.

Delcassé, Delcasso

Occ.

topònim

Dereure

Occ.

Vall del Roina

Deschene, Deschênes

F.

topònim = lloc plantat

Drouillard

F.

toponím

Ducasse, Ducassy

Occ.

toponím

Duchênais, Duchênois

F.

 

Duchêne

F.

topònim = lloc plantat

Duquenoy, Duquesnoy

F.

topònim = lloc plantat i/o vilatge (Nord de França)

Duquesne

F.

 

Duroure

Occ.

nom francesitzat

Eiche, Eichel

Alemany

 

Eik, van Eik

Neerlandès

topònim

Eischer, Eischner

Alemany

 

Lacassagne

Occ.

topònim = lloc plantat

Lacassin, Lacassain, Lacassy

Occ.

topònim = lloc plantat
del gal: "cassanos" = roure.

Lequesnes

F.

topònim

Quenette

F.

topònim

Queneville

F.

topònim = vilatge

Quenot

F.

 

Robles

Cat.

topònim

Roube, Rouve, Rouvelet

Occ.

topònim

Rouède

Occ.

topònim (Gascunya) = lloc plantat

Roura, Roure, Reure

Cat.

topònim = lloc plantat (Grafies francesitzades)

Rouvière (De la...), Rovère, Royère

Occ.

topònim (Llenguadoc)

Rovira,Rubira, Robira

Cat.

topònim

Roviralta, Rubiralta

Cat.

topònim

Rubiras

Cat.

topònim

Rubirosa

Cat.

topònim = lloc plantat

Ruira, Ruyra

Cat.

topònimm

ALTRE RECERCA
RETORN