• nom scientífic : Pirus malus
  • català : ............... pomer, pomera
  • occità : ............... pomièr
  • euskara : ............  
  • castellà : ............. manzano
  • francès : ............. pommier
  • esperanto : .......... pomujo
Una poma cada dia, la millor medicina.
Menjar en dejú una poma, salut dóna

PATRÒNIMS LLENGUA COMENTARIS

De Pomarède

Occ.

topònim (Provença) = del lloc dit...

Manzanares

Cast.

topònim = lloc plantat

Pomar

Cat.

topònim = lloc plantat

Pomareda, Pomarèdes

Cat.

(2) = grafia francesitzada

Pomer

Cat.

 

Pomera

Cat.

 

Pomerola

Cat.

topònim = lloc plantat

Pomès

Cat.

topònim = lloc plantat(grafia francesitzada)

Pomiès

Occ.

topònim = lloc plantat

Pomet, Poumet, Pomey

Occ.

topònim (Provença) = diminutiu

Pommier

F.

 

Pumar

Cat.

topònim = lloc plantat

Pumerola

Cat.

topònim = lloc plantat (diminutiu)

ALTRE RECERCA
RETORN