T-V


patrònims

arbres

comentaris

Taix

teix

variant 

Tell, Tei, Tey

tell

 

Tremblais/(y), Trembleau

 trèmul

francès, topònim = lloc plantat

Trémoulière

"

francès, topònim = lloc plantat


V

van Eik

roure

neerlandès (Català : Rovira)

van Es, van Essen

freixe

 "

van den Eyde, van der Eyde,
Vanderheyde(n)

bruc

neerlandès : Topònim = lloc plantat

Vanderlinden, Van der Lynden

tell

neerlandès : Topònim = lloc plantat

Varneda, Vernera

vern

Topònim = lloc plantat

Varnet, Vernet

"

Ídem

Vergne, Vernhe

"

occità

Vernhettes

"

Topònim = lloc plantat (diminutiu)

Verniol

"

Topònim = lloc anomenat (França : Cantal)

Verniolle

"

Topònim = lloc anomenat (França : Arieja)

Vernizeau

"

Topònim = lloc plantat (i lloc anomenat)

Vuarnet

avet

Topònim = lloc plantat (França : Savoïa)

ALTRA RECERCA RETORN