R-S


patrònims

arbres

comentaris

Robles

roure

castellà, plural = topònim

Roure, Roura, Reure, Ruire, Ruyra

"

L'arbre mateix (i variants ortogràfiques)

Rovira, Rubira, Robire,
Rubiras

"

 

Roviralta, Rubiralte, Robirosa, Rovirosa, Rubirosa

"

Topònim = lloc plantat


S

Sahuguède, Sahuquet

saüc/sahuc

Topònim = lloc plantat

Saldana

salze

castellà, topònim = lloc plantat

Salgas, Salgues

"

 

Salguero

"

 

Salzeda

"

Topònim = lloc plantat

Salzet, Salset

"

diminutius i topònim = lloc plantat

Sapin

avet

francès

Saulet

salze

català

Sauquer, Sauquet, Suqué(t)

saüs/sahuc

 

Saus, Saux

salze

del  llatÍ : "salix"
Topònim = lloc plantat

Sibina

savina

 

Solivella

olivera

 

ALTRA RECERCA RETORN