O


patrònims

arbres

comentaris

Olibé

oliu/olivera

català : confusió fonètica v/b

Oliu, Olius

"

l'arbre mateix

Oliveira

"

ídem : portuguès

Oliver, Olivé

"

 

Olivera(s), Oliveres

"

 

Olivier

"

francès

Olmeda, Olmedo

om

castellà, topònim = lloc plantat

Olmer, Olmet, Omet

"

Topònim = lloc plantat

Olmo

"

castellà, l'arbre mateix

Oms

"

Topònim = lloc plantat

Ormesson, d'Ormesson

"

francès. Oriund del poble "Ormesson" (departament de  la "Seine et Marne")

Ouillastre

oliu

grafia francesa

ALTRA RECERCA RETORN