M-N


patrònims

arbres

comentaris

Magraner

maganer

 

Maiol, Mallol, Maillol(s), Mayol, Mallola

vinya

 

Manzanares

pomera

del castellà : manzano = pomera
Topònim = lloc plantat

Margalló

palmera

Chamaerops humilis

Maupin

pi

Del francès: pin.
Topònim = lloc plantat

Moreira

morera

 portuguès

Moral, Morales

"
castellà

Morer, Morera

"
 


N

Nespler

nespler

 

Nogué(s), Noguer

noguer

l'arbre mateix

Noguera(s), Noguere(s)

"

Ídem. (plural : topònim = lloc plantat)

Nogareda, Noguereda

"

Topònim = lloc plantat

Nogaró, Nogarol, Nogueró,
Noguerol, Noguerola,
Nogueroles, Nougaro

"


diminutius

Noguet

"

Topònim = lloc plantat

Noguier, Nougier, Nouguier

"

occità, topònim = lloc plantat

Nohet

"

Topònim = lloc plantat

Notenboom (van)

"

neerlandèss

Nusbaumer

"

alsacià

Nussbaum

"

alsacià

ALTRA RECERCA RETORN