B


patrònims

arbres

comentaris

Badosa

avet

Topònim = lloc plantat
(amb reserves)

Balagué, Balaguer, Balaguero

bàlec/ginesta

 

Balcèdre, Valcèdre

troana

 

Ballaneda 

avellaner

 

Baranda

bruc

(branda)

Baraneda, Baranera

vern

Topònim = lloc plantat

Barnera, Barnole, Barnet

"

idem

Baseda, Basseda
Bassedes,Basseres,Beceda

beç

Topònim = lloc plantat

Bauchet, Bochet, Bouchet

bosquet

franco-provenšal
diminutiu de : "bois" = bosc

Beç,(Bes, Bès)

beç

l'arbre mateix

Baumgartner

arboricultor

allemany

Beech

faig

anglès

Bergnes, Berneda, Bernede

vern

Topònim = lloc plantat

Berniole

vern

Topònim = lloc plantat

Bernole, Bernolle, Bernolles

"
Topònim : oriund del lloc anomenat ...

Besa, Besse, Besset, Bessière(s)

beç

 

Beuk

faig

neerlandès

Blacas, Blachas

chêne blanc

occità

Bocherens, Boucherin,
Boucheron, Buchenel

bosc, o
pomera borda

Suïssa

Bois

boix

occità

Boisson

"

occità : topònim = lloc plantat

Boix

"

 

Boixadell, Boixader, Boixadera, Boixador

"

Topònim = lloc plantat

Boixeda, Boixede, Buxeda, Buxadera

"

idem

Bolloré

llaurer

bretó : topònim = lloc plantat

Bosc, Bosch

bosc

 

Perabosc, Delbosc, Bonabosc

"

noms compostos sobre bosc

Boscà

"

de l'adjectiu

Bosquer, Bosquet, Bousquet, Busquet

"

francès, català i occità

Bouis, Bouisse, Bouisset, Bouissoux, Bouix,
(Boussioux?)

boix

occità. (o també matoll?)

Bouchat,Bouchet, Bouchoule

"

occità : Topònim = lloc plantat

Boul, Boulay, Bouley

beç

 

Boussiers

boix

occità : aquitània.
Topònim = lloc plantat

Brana

bruc

del  lllatí : branda

Bualla, Bruballa

"

Topònim = lloc plantat

Bruc, Bruch

"

 

Brugada, Brugal, Brugalla

"

"

Brugarola, Bruguerol, Bruguerola

"

"

Brugué, Bruguer, Bruguera,Bruguès, Bruguet

"

 

"

Brzezina

beç/bedoll

polonès pron. "Bjeyina":
topònim, bosc de bedolls

Brzózka

"

polonès pron. "Bjuska":
topònim, diminutiu

Buche, Buchner

faig

alemany

Bugué, Burgada, Burgay

bruc

Topònim = lloc plantat

Buguet, Burgal, Burguet

 
Topònim = lloc plantat

Buissières, Bussière

boix

Topònim = lloc plantat

ALTRA RECERCA RETORN