• nom scientífic : Juglans regia
  • català : ................ noguer, noguera
  • occità : ................ noguièr, nosièr
  • euskara : ............  
  • castellà : .............. nogal
  • francès : .............. noyer
  • esperanto : ........... juglando
El qui planta un noguer no en menjarà nous.
Qui dorm sota una noguera, la mort l'espera.

PATRÒNIMS LLENGUA COMENTARIS

Desnoyers

F.

topònim = lloc dit

Dunoyer

F.

topònim = lloc dit

Noet, Nohet

Cat./Occ.

topònim = lloc plantat

Nogareda

Cat./Occ.

topònim = lloc plantat

Nogaró

Cat.

topònim = lloc plantat

Nogarol, Noguerol

Cat.

diminutiu

Nogarola, Nogaroles

Cat.

diminutiu

Nogué

Cat.

grafia francesitzada del català : Noguer

Noguer, Noguera

Cat.

topònim

Noguères, Noguès

Cat.

topònim = lloc plantat

Noguets

Cat.

 

Noguièr, Noguier

Occ.

 

Nosièra, Nosières

Cat.

 

Notenboom

Neerlandès

l'arbre

Nougaro

Cat.

avatar ortogràfic del català :"Nogaró"

Nougier

Occ.

 

Nouguier

Occ.

 

Nusbaumer

Alsacià

Nussbaum

Alsacià


ALTRE RECERCA
RETORN