Llistat de les obres  utilitzades per aquest modeste treball


Noms de famille et origine éthymologique des noms catalans.
Joseph BELLVER
2ième édition octobre 1995
 

Elements de folklore
Revista TERRA NOSTRA N°59 1986
 

Toponymie historique de Catalunya Nord
Lluis BASSEDA
C.R.E.C. TERRA NOSTRA 1990

Diccionari Català-Valencià-Balear
ALCOVER/MOLL
Editorial Moll : Palma de Mallorca 1993
 
 

Grammaire de la langue catalane
1 : Les origines de la langue
Pere Verdaguer
Curial (Barcelona 1999)
 
 

Lou Tresor Dóu Felibrige
Mis à jour
Frederic Mistral
Culture Provençale et Méridionale (Marcel Petit 1979)
 
 

Dictionnaire Français - Occitan
Languedocien central
Christian Laux
Section du Tarn de l'Institut d'Etudes Occitanes (1997)
 
 

Lexique Occitan - Français
3ième édition
Roger Barthe
Collège d'Occitanie (Toulouse); Espace Sud Editions (Montpellier) 1988
 

Altres fonts documentals
 

Hé utilitzat i  segueixo  utilitzant regularment  les pàgines Web de JEAN TOSTI sense les quals aquest treball hauria quedat molt reduit. El regracio aquÍ amb tota sinceritat.

http://www.jtosti.com

Une visita a la seva adressa  us sera agradable  profitosa. Hi trobareu en particular d'altres una bibliografia molt més  completa.

També hé sol.licitat els  amics anglesos, neerlandesos i alemanys que he tingut la bona fortuna d'encontrar a casa nostra car el Conflent és una terra d'aculliment. M'han permés d'ampliar el camp de les meves investigacions.
 

RETORN