• nom scientífic : Abies pectinata
  • català : ............... avet
  • occità : ............... avet
  • euskara : ............ izeia
  • castellà : ............ abeto
  • esperanto : ........ abio
  • francès : ............. sapin
Viladrau, vila d'avets i de pau.

PATRÒNIMS LLENGUA COMENTARIS

Abet

Cat.

grafia francesitzada del cat. "avet"

Abieto

Rumanès


Avet

Cat./Occ.

 

Badosa

Cat.

topònim = lloc plantat (per avetosa)

Bedòs

Cat.

amb reserves

Dusapin

F.

topònim = lloc dit

Labet

Occ.

topònim (Gascunya) = lloc dit

Sapanel

F.

topònim (Borgunya) = lloc plantat

Sapin

F.

nom de l'arbre

ALTRA RECERCA
RETORN