O


patronomoj

arboj

komentaroj

Olibé

olivastro

kataluna : grafika konfuzeco v/b

Oliu, Olius

"

la arbo mem

Oliveira

"

same : portugala

Oliver, Olivé

"

 

Olivera(s), Oliveres

"

 

Olivier

"

franca

Olmeda, Olmedo

ulmo

kastiliana, toponimo = loko kie kreskas...

Olmer, Olmet, Omet

"

toponimo = loko kie kreskas...

Olmo

"

kastiliana , la arbo mem

Oms

"

toponimo = loko kie kreskas...

Ormesson, d'Ormesson

"

franca : devena el vilaĝo "Ormesson" (departamento de "Seine et Marne")

Ouillastre

olivastro

kataluna kun francigita grafio

 
ALIA SERĈADO
REVENO AL LA HEJMPAĜO