Quand, apaisé, il y écoute les louanges de l'oisillon, tout comme le vent, me dissoudre dans     l'arbre !
Kiam, sereniĝita, ĝi ĉi tie aŭskultas la laŭdojn de la birdeto, kiel la vento, dissolvi min en la     arbo!

RETOUR REVENO