Maintenant, murmure la lune, laisse que la nuit au regard de phalène s'insinue entre tes branches     arbre !
Nun, murmuras la luno, lasu ke la nokto kun papilio rigardo sin enŝoviĝas inter viaj branĉoj     arbo!

RETOUR REVENO