Par la sveltesse et la rectitude où se pend la lumière     l'arbre !
Per la maldikeco kaj la rekteco kie pendiĝas la lumo     la arbo!

RETOUR REVENO